Nabídka pro rodiče dětí s PAS ve věku 6 – 12 let – možnost zapojení do probíhajícího VÝZKUMU INOVATIVNÍCH POSTUPŮ PRO PODPORU NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
Datum: 24. 6. 2022
Podrobné informace o záměru, realizátorech výzkumu, podmínkách účasti a výstupech najdete níže. V případě zájmu vyplňte formulář viz odkaz, dotazy směřujte na:
e-mail: autism.help.team@gmail.com, tel.: 722 349 276. Více zde.

Další články

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb

On-line Registr poskytovatelů sociálních služeb, který vytvořilo a spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, je místem, kde si můžete udělat přehled o aktuálně nabízených možnostech a typech poskytovatelů sociální péče v České republice. Registr...

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...