Autismus je diagnóza, nikoli ortel
Datum: 28. 6. 2022
Je autismus autoimunita?
……Dostat se na cestě poznání příčin PAS dál umožnily zdánlivě odlehlé objevy. Když americká neurovědkyně Candace Pert našla v mozku opiátový receptor, vazebné místo pro endorfiny, padl tradiční odborný názor, že nervový a imunitní systém jsou dva oddělené systémy. Italští výzkumníci se pak dostali ještě dál, když prokázali, že propojení zahrnuje psychiku, nervový, endokrinní a imunitní systém, a nazvali je osa PNEI.
Odtud byl jen krok k hypotéze, že PAS má autoimunitní původ. Podle ní lze u autistických dětí vystopovat genové mutace na místech, kde je kódována imunita. Po celé generace se nemusí projevovat, činí však své nositele zranitelnější vůči vnějším vlivům – například infekcím, porodním komplikacím, ale především chemickým látkám, včetně vysokých dávek léků. Překročí-li ony faktory geneticky snížený práh citlivosti na ně, spustí se autoimunitní útok na kritické oblasti mozku, řídící pozornost, náladu a řeč, a výsledkem je jejich poškození.
Nepřímých důkazů podporujících tuto hypotézu přibývá. Jedním z nich je studie, zveřejněná v odborném periodiku American Journal of Psychiatry. Sledovala více než milion ve Finsku žijících gravidních žen, které porodily v období 1987 až 2005. Studie v jejich krvi měřila koncentrace produktů metabolismu dvou látek – polychlorovaných bifenylů (PCB) a DDT.
Zatímco mezi produkty degradace PCB a autismem žádná korelace nebyla, matky, v jejichž krvi byly vysoké koncentrace zbytků DDT, vykazovaly o 32 % vyšší pravděpodobnost, že porodí autistu. Důvodem by podle autorů mohla být skutečnost, že DDT se na rozdíl od PCB váže k androgenovým receptorům, což může narušit u plodu v děloze vývoj mozku, zejména u chlapců.
Výzkum také prokázal, že většina matek dětí s autismem byla v těhotenství vystavena působení barev a laků či pesticidů, že žila v prostředí, kde byl nový nábytek a koberce, a že se s toxickými látkami setkávaly i na pracovišti. Vystavení plodu takovýmto vlivům by tedy mohlo sehrávat roli spouštěče………………..

Další články

4. Autistická konference

4. Autistická konference

4. Autistická konference se bude konat v pátek 22. září 2023 od 9,15 do cca 17,00 v Praze v Městské knihovně, Malý sál. Registrace za 200 Kč je možná pouze na webu Městské knihovny. Více zde.

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Dítě s PAS není vhodné srovnávat s jeho vrstevníky a při komunikaci je užitečné volit takové pomůcky, kterým dítě nejlépe rozumí a dokáže se díky nim v informacích lépe orientovat. Umožněte dítěti vnímat informace i pomocí zraku, bude si tak moci lépe odpovědět na...

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Dvanáctiletý Maxim Brovčenko je čím dál známější svými obrazy pod uměleckou přezdívkou Kosmo-Max. Kvůli okupaci utekl s maminkou z Berďansku do Záporoží. Odejít do jiné země nechce, protože by nemohl pomáhat Ukrajině. Za svou pomoc dostal ocenění od prezidenta...