Křeček práci nezvládne, trestá mě za jiné názory, brání se Šimůnková
Datum: 29. 6. 2022
Kdy jste se o tom, že vám Stanislav Křeček odebere veškerou agendu, dozvěděla?
Dnes (v úterý) v 9.30 jsem byla povolána na schůzku do kanceláře ombudsmana, což nebývá obvyklé. Už jsem trošku očekávala, že to nebude nic dobrého. Pan ombudsman mi bez dalšího řekl, že mi bere veškerou moji agendu.
Jak to zdůvodnil?
Že si dlouhodobě nerozumíme, nemáme podobné, stejné názory a že instituce Veřejného ochránce práv by měla mluvit jedním hlasem. A že je to monokratický orgán. Což je naprostý nesmysl. Ombudsman i jeho zástupce jsou volení Poslaneckou sněmovnou, mají stejná práva i povinnosti. Jediné, na čem je zástupce závislý, je to, že ombudsman mu svěřuje část agendy. A takto to bylo 22 let, co ombudsmanství existuje. Vždycky měl polovinu agendy ombudsman, polovinu jeho zástupce. A ač měli často rozdílné názory, a to se stávalo, tak nikdy nedošlo k takto bezprecedentnímu kroku, aby byla zástupci odebrána celá agenda. To jest vyprázdněna veškerá jeho (zástupcova) pracovní činnost. Myslím si, že je to proti zákonu o veřejném ochránci práv.

Další články

Česko svítí modře 2023

Česko svítí modře 2023

Kampaň „Česko svítí modře“ 2023, kterou se Česká republika opět připojí k celosvětové kampani „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám, se...