Křeček práci nezvládne, trestá mě za jiné názory, brání se Šimůnková
Datum: 29. 6. 2022
Kdy jste se o tom, že vám Stanislav Křeček odebere veškerou agendu, dozvěděla?
Dnes (v úterý) v 9.30 jsem byla povolána na schůzku do kanceláře ombudsmana, což nebývá obvyklé. Už jsem trošku očekávala, že to nebude nic dobrého. Pan ombudsman mi bez dalšího řekl, že mi bere veškerou moji agendu.
Jak to zdůvodnil?
Že si dlouhodobě nerozumíme, nemáme podobné, stejné názory a že instituce Veřejného ochránce práv by měla mluvit jedním hlasem. A že je to monokratický orgán. Což je naprostý nesmysl. Ombudsman i jeho zástupce jsou volení Poslaneckou sněmovnou, mají stejná práva i povinnosti. Jediné, na čem je zástupce závislý, je to, že ombudsman mu svěřuje část agendy. A takto to bylo 22 let, co ombudsmanství existuje. Vždycky měl polovinu agendy ombudsman, polovinu jeho zástupce. A ač měli často rozdílné názory, a to se stávalo, tak nikdy nedošlo k takto bezprecedentnímu kroku, aby byla zástupci odebrána celá agenda. To jest vyprázdněna veškerá jeho (zástupcova) pracovní činnost. Myslím si, že je to proti zákonu o veřejném ochránci práv.

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...