Křeček práci nezvládne, trestá mě za jiné názory, brání se Šimůnková
Datum: 29. 6. 2022
Kdy jste se o tom, že vám Stanislav Křeček odebere veškerou agendu, dozvěděla?
Dnes (v úterý) v 9.30 jsem byla povolána na schůzku do kanceláře ombudsmana, což nebývá obvyklé. Už jsem trošku očekávala, že to nebude nic dobrého. Pan ombudsman mi bez dalšího řekl, že mi bere veškerou moji agendu.
Jak to zdůvodnil?
Že si dlouhodobě nerozumíme, nemáme podobné, stejné názory a že instituce Veřejného ochránce práv by měla mluvit jedním hlasem. A že je to monokratický orgán. Což je naprostý nesmysl. Ombudsman i jeho zástupce jsou volení Poslaneckou sněmovnou, mají stejná práva i povinnosti. Jediné, na čem je zástupce závislý, je to, že ombudsman mu svěřuje část agendy. A takto to bylo 22 let, co ombudsmanství existuje. Vždycky měl polovinu agendy ombudsman, polovinu jeho zástupce. A ač měli často rozdílné názory, a to se stávalo, tak nikdy nedošlo k takto bezprecedentnímu kroku, aby byla zástupci odebrána celá agenda. To jest vyprázdněna veškerá jeho (zástupcova) pracovní činnost. Myslím si, že je to proti zákonu o veřejném ochránci práv.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...