NELEHKÝ ÚDĚL KATEŘINY: STARÁ SE O TŘI POSTIŽENÉ DĚTI. POTŘEBUJÍ REHABILITACE I PSYCHOLOGA, RODINA SHÁNÍ PENÍZE
Datum: 30. 6. 2022

…„Všechny tři děti jsou pro mě zlatíčka, i když je to s nimi těžší než s dětmi okolo,“ vypráví paní Kateřina. Její nejstarší dcera Linda se narodila před 12 lety, brzy ale vyšlo najevo, že se nevyvíjí jako ostatní děti. „Má diagnostikovanou mentální subnormu, sociálně emoční nezralost, těžké poruchy učení, poruchu komunikace v porozumění a poruchu příjmu potravy,“ vypočítává diagnózy maminka Kateřina.
Bohužel ani s jejími dalšími dvěma dětmi, Mirečkem a Jiříkem, se život nemazlil. „Mirek má středně funkční autismus (přesněji Aspergerův syndrom), ADHD,“ popisuje Kateřina s tím, že trpí také těžkými afektovými stavy a jeho stav se v poslední době zhoršil natolik, že mu dělá obrovské potíže interagovat se spolužáky či okolím. Také nejmladší, sedmiletý Jiřík má autismus. „Je plně na plenách, ale snaží se udržet na běžné škole, i když dojíždí stejně jako Linda na menší vzdálenou školu kvůli malému počtu dětí ve třídě,“ vysvětluje Kateřina.“….. Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...