Nicolas trpí těžkým autismem: Nedá se na to zvyknout, jsme furt ve střehu, říká máma
Datum: 30. 6. 2022

Život s Nicolasem znamená být připravený na vše. „Je to svéráz, stále něco vymýšlí, musím být stále ve střehu. Můžete ho učit pravidla, ale nečekejte, že je dodrží. Když se usmyslí, že se na půl hodiny zastaví a bude stát, nehnete s ním. Když chce hodinu strávit v bahně, nevyleze z něj,“ vypráví klučinova máma. Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...