PREZIDENT JMENOVAL NOVÝM MINISTREM ŠKOLSTVÍ VLADIMÍRA BALAŠE
Datum: 30. 6. 2022

Zeman znovu kritizoval začleňování dětí s handicapem do běžných škol, s nímž dlouhodobě nesouhlasí. „Inkluze zavedla do našeho systému takzvané asistenty, kteří ruší vyučování a působí neorganicky v jakékoliv třídě… Inkluze byla hloupý experiment. Pokud se vám podaří dosáhnout toho, aby se na tomto poli situace změnila, budu rád,“ řekl prezident. Míní, že handicapované dítě může uspět ve speciální škole, kde „bude v něčem první, bude mít radost ze života“. V běžných školách podle hlavy státu pocit úspěchu postižené dítě nezažije, a naopak bude zažívat šikanu.
Nový ministr podotkl, že napřed se musí získat tvrdá data, jakým způsobem inkluze funguje. „Budu rád, když nastavíme jakoukoliv spolupráci s asistenty v rámci nějaké formy inkluze tak, aby byla v zájmu dětí,“ uvedl také s tím, že výhrady ale chápe. „Je celá řada modalit o tom, jak má nebo nemá fungovat. Otázka je, jak je to prováděno. Bude potřeba zjistit, kde jsou problémy, a podle toho ten systém uzpůsobovat,“ dodal. Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...