Konference mluvila o sociálních službách 21. století
Datum: 1. 7. 2022

Autismus a místo ve společnosti, možnosti využití kognitivně behaviorální terapie v sociálních službách nebo například systémové zavádění práce se sexualitou v organizaci. I taková témata zněla na konferenci, jejímž organizátorem byl Klíč – centrum sociální pomoci a to u příležitosti padesátého výročí svého fungování. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...