Autismus porucha mitochondrií?
Datum: 7. 7. 2022

Poruchy autistického spektra (PAS) jsou klasifikovány jako neurovývojové poruchy charakterizované sníženou sociální komunikací a interakcí. V poslední době se objevily důkazy, že značná část jedinců s autismem (80 %) má průvodní onemocnění, jako je mitochondriální onemocnění a abnormality ve výrobě energie. To proto vedlo k hypotéze, že autismus může souviset s mitochondriální dysfunkci. Více zde.