Za sklem o. s.
Datum: 12. 7. 2022

Za sklem o. s. je nezisková organizace, jejímž posláním je nabízet osobám s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Naším klientem není pouze samotný člověk s PAS, ale zároveň celá jeho rodina.

Organizace poskytuje tyto sociální služby:

  • Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS
  • Sociální rehabilitaci pro osoby s PAS

Pravidelně pořádáme odborná školení pro asistenty pedagoga, pedagogy, sociální pracovníky a další. Snažíme se šířit povědomí o poruchách autistického spektra prostřednictvím nejrůznějších osvětových akcí a angažujeme se v oblasti legislativy.

Organizace poskytuje výše uvedené služby v těchto městech:

  • Zlín
  • Olomouc
  • Praha
  • Brno.

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...