APLA Jižní Čechy, z.ú.
Datum: 12. 7. 2022

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat rodiny dětí s autismem k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce. Od tohoto poslání se odvíjí spektrum služeb, které APLA Jižní Čechy poskytuje, a to od služeb pro lidi s autismem a jejich rodiny, po vzdělávání všech, kteří s nimi pracují a provází je životem. Naši činnost jsme rozšířili v roce 2015 o pracoviště v Českých Budějovicích. Poskytujeme služby lidem s autismem a jejich rodinám v celém Jihočeském kraji, napříč celým spektrem poruch autistického spektra a věku. Naší vizí je „Umět žít život s autismem.“.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...