Co je dramaterapie a jak léčí
Datum: 13. 7. 2022

Dramaterapie je terapeutický přístup využívající divadlo jako prostředek léčby. Jde o expresivní terapii, která spolu například s muzikoterapií nebo tanečně pohybovou terapií patří do skupiny arteterapií. Ty se snaží upravit a ovlivnit narušenou činnost organismu uměleckými prostředky. Divadlo v tomto případě nesleduje uměleckou složku dramatu, ale snaží se o jeho praktické využití. Pomocí improvizovaných situací „tady a teď“ se snaží zmírnit psychické poruchy, mentální postižení a psychologické nebo sociální problémy. Zároveň vede klienty k prožívání emocí a integraci. Více zde.

Další články

ARTETERAPIE

ARTETERAPIE

Arteterapie je léčebná metoda, využívající výtvarné techniky. Terapeut pracuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogem či psychiatrem. Léčebný proces působí blahodárně u velké řady psychických, psychosomatických a podpůrně i u některých tělesných...

MUZIKOTERAPIE

MUZIKOTERAPIE

Cílem muzikoterapie není výuka hudebních znalostí a dovedností – hudba je využívána spíše jako prostředek práce na sobě samém. Není proto zapotřebí žádných předchozích zkušeností s hrou na hudební nástroje ani znalostí hudební teorie. Náplň hodin muzikoterapie vychází...