Co je dramaterapie a jak léčí
Datum: 13. 7. 2022

Dramaterapie je terapeutický přístup využívající divadlo jako prostředek léčby. Jde o expresivní terapii, která spolu například s muzikoterapií nebo tanečně pohybovou terapií patří do skupiny arteterapií. Ty se snaží upravit a ovlivnit narušenou činnost organismu uměleckými prostředky. Divadlo v tomto případě nesleduje uměleckou složku dramatu, ale snaží se o jeho praktické využití. Pomocí improvizovaných situací „tady a teď“ se snaží zmírnit psychické poruchy, mentální postižení a psychologické nebo sociální problémy. Zároveň vede klienty k prožívání emocí a integraci. Více zde.

Další články

Česko svítí modře 2023

Česko svítí modře 2023

Kampaň „Česko svítí modře“ 2023, kterou se Česká republika opět připojí k celosvětové kampani „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám, se...