Co je dramaterapie a jak léčí
Datum: 13. 7. 2022

Dramaterapie je terapeutický přístup využívající divadlo jako prostředek léčby. Jde o expresivní terapii, která spolu například s muzikoterapií nebo tanečně pohybovou terapií patří do skupiny arteterapií. Ty se snaží upravit a ovlivnit narušenou činnost organismu uměleckými prostředky. Divadlo v tomto případě nesleduje uměleckou složku dramatu, ale snaží se o jeho praktické využití. Pomocí improvizovaných situací „tady a teď“ se snaží zmírnit psychické poruchy, mentální postižení a psychologické nebo sociální problémy. Zároveň vede klienty k prožívání emocí a integraci. Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...