Co je muzikoterapie?
Datum: 13. 7. 2022

Muzikoterapie patří mezi tzv. expresivní, neverbální umělecké terapie (podobně jako arteterapie, dramaterapie nebo tanečně-pohybová terapie). Bývá využívána jako doplňková terapie k jiné formě terapie. Jejím hlavním „nástrojem“ je hudba a rytmus.  Více zde.

Další články