Ergoterapie pro děti
Datum: 13. 7. 2022

Ergoterapie dětí má oproti dospělým svá specifika. Při práci s dětmi usiluje o spolupráci, je potřeba si dítě získat, navázat s ním kontakt, aby terapii akceptovalo. Vzhledem k tomu, že přirozenou dětskou aktivitou a do určitého věku i hlavní náplní dne je hra, je samozřejmě využívána i v rámci ergoterapie, a to jednak jako prostředek, ale i cíl. Dítě pomocí ní získává zkušenosti, osvojuje si nové dovednosti, experimentuje, orientuje se v okolí, učí se navazovat vztahy s vrstevníky, rozvíjí hrubou a jemnou motoriku a učí se, jak řešit problémy a přizpůsobit se změnám. Více zde.

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...