Ergoterapie pro děti
Datum: 13. 7. 2022

Ergoterapie dětí má oproti dospělým svá specifika. Při práci s dětmi usiluje o spolupráci, je potřeba si dítě získat, navázat s ním kontakt, aby terapii akceptovalo. Vzhledem k tomu, že přirozenou dětskou aktivitou a do určitého věku i hlavní náplní dne je hra, je samozřejmě využívána i v rámci ergoterapie, a to jednak jako prostředek, ale i cíl. Dítě pomocí ní získává zkušenosti, osvojuje si nové dovednosti, experimentuje, orientuje se v okolí, učí se navazovat vztahy s vrstevníky, rozvíjí hrubou a jemnou motoriku a učí se, jak řešit problémy a přizpůsobit se změnám. Více zde.

Další články

Nauč se učit! – PUBLIKACE

Nauč se učit! – PUBLIKACE

Pracovní sešit cílený na předškolní děti, který vychází z nejnovějších poznatků neurovědy a má za cíl pomoci dětem se naučit, jak se správně učit. Hravou formou v dětech probouzí zájem o učení, upevňuje základní jazykové a matematické dovednosti, orientaci v prostoru,...