Nápady na volnočasové aktivity pro handicapované děti
Datum: 13. 7. 2022

Národní institut dětí a mládeže v rámci projektu Klíče pro život zjišťoval, jaké jsou možnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti volnočasových aktivit. Ukázalo se, že problém je spíše v informovanosti rodičů, kteří mnohdy ani nezkusí běžný zájmový kroužek a rovnou vyhledávají specializovaná zařízení. Přitom se často tyto děti skutečně mohou zařadit mezi děti bez handikepu a navštěvovat zájmový kroužek v místě bydliště. Pokud se jedná o těžší postižení, pak je na místě využití konkrétních pomůcek, kterých je již na trhu dostatek a díky kterým i vozíčkář může jezdit na kole, boxovat, hrát bocciu, rugby a účastnit se i dalších sportů, dokonce na vrcholové úrovni. Více zde.