AlFi, z.s.
Datum: 15. 7. 2022

AlFi, z.s. je dobrovolné sdružení, které sdružuje členy na základě společného zájmu o integraci dětí s poruchou autistického spektra a jejich rodin. Organizace nabízí  zkušenosti a zázemí nabízí nejen  klientským rodinám, ale také studentům středních a vysokých škol i zaměstnancům pedagogických zařízení, kteří se zajímají o práci s dětmi s PAS a jejich rodinami.

Poskytované služby :

  • odlehčovací služba;
  • raná péče;
  • volnočasové aktivity.

 

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...