KŘESADLO HK – CENTRUM POMOCI LIDEM S PAS, Z. Ú.
Datum: 15. 7. 2022

Organizace byla založena, aby pomáhala rodinám pečujícím o člověka s autismem, ale i samotným lidem s autismem. PAS v žádné formě nikdo neumí vyléčit, nicméně můžeme zmírnit důsledky pro samotného člověka s touto diagnózou, ale i pro jeho okolí. Zároveň se snaží rozšiřovat povědomí o této diagnóze mezi laickou i odbornou veřejnost. Obrátit se na organizaci mohou starší sedmi let věku; tedy:

  • osoba s diagnózou PAS (nebo s podezřením na ni);
  • osoba pečující o člověka s autismem (rodič, prarodič, sourozenec, pěstoun, opatrovník, partner atd.);
  • osoba, která je v kontaktu s člověkem s PAS (zaměstnavatel, kolega v práci, asistent, učitel, lékař atd.).

Poskytujeme dvě registrované služby, a to odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci. Tyto služby jsou zdarma.

  • Sociální rehabilitace je určena osobám od sedmi let věku s diagnózou PAS (nebo podezřením). Jedná se především o nácviky různých dovedností. Cílem je udržení již nabytých dovedností, ale i další rozvoj samostatnosti a soběstačnosti.
  • Odborné sociální poradenství je zde pro osoby s PAS (nebo podezřením) a pro osoby pečující o člověka s PAS. S našimi klienty probíráme témata jako zavedení náhradního komunikačního slovníku, nastavení denního režimu, předcházení nežádoucímu chování (agresivita, vulgarismy), sebepoškozování a jiné. Z pohledu komplexní péče o rodinu je tato služba stěžejní, neboť pomáhá vyrovnat se s diagnózou, umět s ní pracovat a dále správně rozpoznávat potřeby dítěte a dospělého s PAS.

Další články

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Dítě s PAS není vhodné srovnávat s jeho vrstevníky a při komunikaci je užitečné volit takové pomůcky, kterým dítě nejlépe rozumí a dokáže se díky nim v informacích lépe orientovat. Umožněte dítěti vnímat informace i pomocí zraku, bude si tak moci lépe odpovědět na...

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Dvanáctiletý Maxim Brovčenko je čím dál známější svými obrazy pod uměleckou přezdívkou Kosmo-Max. Kvůli okupaci utekl s maminkou z Berďansku do Záporoží. Odejít do jiné země nechce, protože by nemohl pomáhat Ukrajině. Za svou pomoc dostal ocenění od prezidenta...

Hravé listy 1. díl

Hravé listy 1. díl

Zaměřuje se na rozvíjení oblastí hrubé motoriky vytvářející základy pro motoriku jemnou. V jednotlivých kapitolách 1. dílu se děti naučí vnímat tělo ve správných výchozích polohách. V celém obsahu je velká škála grafomotorických úkolů, vědomostních otázek,...