KŘESADLO HK – CENTRUM POMOCI LIDEM S PAS, Z. Ú.
Datum: 15. 7. 2022

Organizace byla založena, aby pomáhala rodinám pečujícím o člověka s autismem, ale i samotným lidem s autismem. PAS v žádné formě nikdo neumí vyléčit, nicméně můžeme zmírnit důsledky pro samotného člověka s touto diagnózou, ale i pro jeho okolí. Zároveň se snaží rozšiřovat povědomí o této diagnóze mezi laickou i odbornou veřejnost. Obrátit se na organizaci mohou starší sedmi let věku; tedy:

  • osoba s diagnózou PAS (nebo s podezřením na ni);
  • osoba pečující o člověka s autismem (rodič, prarodič, sourozenec, pěstoun, opatrovník, partner atd.);
  • osoba, která je v kontaktu s člověkem s PAS (zaměstnavatel, kolega v práci, asistent, učitel, lékař atd.).

Poskytujeme dvě registrované služby, a to odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci. Tyto služby jsou zdarma.

  • Sociální rehabilitace je určena osobám od sedmi let věku s diagnózou PAS (nebo podezřením). Jedná se především o nácviky různých dovedností. Cílem je udržení již nabytých dovedností, ale i další rozvoj samostatnosti a soběstačnosti.
  • Odborné sociální poradenství je zde pro osoby s PAS (nebo podezřením) a pro osoby pečující o člověka s PAS. S našimi klienty probíráme témata jako zavedení náhradního komunikačního slovníku, nastavení denního režimu, předcházení nežádoucímu chování (agresivita, vulgarismy), sebepoškozování a jiné. Z pohledu komplexní péče o rodinu je tato služba stěžejní, neboť pomáhá vyrovnat se s diagnózou, umět s ní pracovat a dále správně rozpoznávat potřeby dítěte a dospělého s PAS.

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...