MIKASA z.s.
Datum: 15. 7. 2022

Cílem organizace je poskytovat sociální služby a aktivity pro děti a mladé lidi s kombinovaným postižením (středně těžkým a těžkým postižením) a poruchou autistického spektra (PAS). MIKASA,z.s. poskytuje službu denního stacionáře pro děti a mladé lidi ve věku 16 – 45 let se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením a osoby s poruchou autistického spektra stejné věkové kategorie. Více na www.mikasa-detem.cz

Poskytované služby:

  • Průvodcovství rodin s autistickými dětmi
  • Sociální rehabilitace
  • MIKASA denní stacionář
  • Homesharing.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...