Co je tanečně-pohybová terapie a jak pomáhá ?
Datum: 27. 7. 2022

Jistě si vzpomeneme, jak jsme jako malé děti poskakovaly v rytmu hudby, později vybíjeli energii na diskotéce nebo kultivovali náš pohyb v tanečních. Tanec býval součástí rituálů v dávných kulturách. Rituálů, které připravovaly na lov, svatbu nebo narození dítěte. Ve středověku byly organizovány taneční průvody, které měly za cíl ochránit zúčastněné před epidemiemi. Později byl tanec součástí rituálu seznámení a dvoření. V současné době tanec vnímáme více jako záležitost zábavy, relaxace, umění, ale i sportu. Jeho hlubší význam jako by se z něj vytratil. Přesto nepřekvapí, že tanec je především pohyb, díky kterému můžeme vyjadřovat vlastní emoce, komunikovat s okolním světem, ale také vyjádřit názor na konkrétní věc, téma. Více zde.

Další články

ARTETERAPIE

ARTETERAPIE

Arteterapie je léčebná metoda, využívající výtvarné techniky. Terapeut pracuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogem či psychiatrem. Léčebný proces působí blahodárně u velké řady psychických, psychosomatických a podpůrně i u některých tělesných...

MUZIKOTERAPIE

MUZIKOTERAPIE

Cílem muzikoterapie není výuka hudebních znalostí a dovedností – hudba je využívána spíše jako prostředek práce na sobě samém. Není proto zapotřebí žádných předchozích zkušeností s hrou na hudební nástroje ani znalostí hudební teorie. Náplň hodin muzikoterapie vychází...