Eva Černá: Hostitelé nabízejí dětem s autismem svůj domov, svůj čas a hlavně vztah
Datum: 27. 7. 2022

Projekty s cílem osvěty o autismu a lidech na spektru autismu a rovněž služby pro děti s autismem často vznikají díky aktivním rodičům těchto neurodiverzních dětí. Tento rozhovor publikujeme 2. dubna na Světový den zvýšení povědomí o autismu. Mnohdy se ozývají hlasy, že se pouze modře svítí, ale změna v přístupu k lidem s autismem není žádná. Pro nás to ale není úplně tak. Nejenže pracujeme s lidmi na spektru autismu od počátku založení ATYP magazínu, ale i tento rozhovor je důkazem přirozené inkluze a spolupráce. Rozhovor s Ing. Evou Černou, Ph.D., maminkou dvou dětí s jinakostmi a zástupkyní organizace Rodinné Integrační Centrum z.s., vedl šestnáctiletý Tonda, který je na spektru autismu. To je přece obrovský posun! Více zde.

 

Další články

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Dítě s PAS není vhodné srovnávat s jeho vrstevníky a při komunikaci je užitečné volit takové pomůcky, kterým dítě nejlépe rozumí a dokáže se díky nim v informacích lépe orientovat. Umožněte dítěti vnímat informace i pomocí zraku, bude si tak moci lépe odpovědět na...

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Dvanáctiletý Maxim Brovčenko je čím dál známější svými obrazy pod uměleckou přezdívkou Kosmo-Max. Kvůli okupaci utekl s maminkou z Berďansku do Záporoží. Odejít do jiné země nechce, protože by nemohl pomáhat Ukrajině. Za svou pomoc dostal ocenění od prezidenta...

Hravé listy 1. díl

Hravé listy 1. díl

Zaměřuje se na rozvíjení oblastí hrubé motoriky vytvářející základy pro motoriku jemnou. V jednotlivých kapitolách 1. dílu se děti naučí vnímat tělo ve správných výchozích polohách. V celém obsahu je velká škála grafomotorických úkolů, vědomostních otázek,...