Eva Černá: Hostitelé nabízejí dětem s autismem svůj domov, svůj čas a hlavně vztah
Datum: 27. 7. 2022

Projekty s cílem osvěty o autismu a lidech na spektru autismu a rovněž služby pro děti s autismem často vznikají díky aktivním rodičům těchto neurodiverzních dětí. Tento rozhovor publikujeme 2. dubna na Světový den zvýšení povědomí o autismu. Mnohdy se ozývají hlasy, že se pouze modře svítí, ale změna v přístupu k lidem s autismem není žádná. Pro nás to ale není úplně tak. Nejenže pracujeme s lidmi na spektru autismu od počátku založení ATYP magazínu, ale i tento rozhovor je důkazem přirozené inkluze a spolupráce. Rozhovor s Ing. Evou Černou, Ph.D., maminkou dvou dětí s jinakostmi a zástupkyní organizace Rodinné Integrační Centrum z.s., vedl šestnáctiletý Tonda, který je na spektru autismu. To je přece obrovský posun! Více zde.

 

Další články

ARTETERAPIE

ARTETERAPIE

Arteterapie je léčebná metoda, využívající výtvarné techniky. Terapeut pracuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogem či psychiatrem. Léčebný proces působí blahodárně u velké řady psychických, psychosomatických a podpůrně i u některých tělesných...