Eva Černá: Hostitelé nabízejí dětem s autismem svůj domov, svůj čas a hlavně vztah
Datum: 27. 7. 2022

Projekty s cílem osvěty o autismu a lidech na spektru autismu a rovněž služby pro děti s autismem často vznikají díky aktivním rodičům těchto neurodiverzních dětí. Tento rozhovor publikujeme 2. dubna na Světový den zvýšení povědomí o autismu. Mnohdy se ozývají hlasy, že se pouze modře svítí, ale změna v přístupu k lidem s autismem není žádná. Pro nás to ale není úplně tak. Nejenže pracujeme s lidmi na spektru autismu od počátku založení ATYP magazínu, ale i tento rozhovor je důkazem přirozené inkluze a spolupráce. Rozhovor s Ing. Evou Černou, Ph.D., maminkou dvou dětí s jinakostmi a zástupkyní organizace Rodinné Integrační Centrum z.s., vedl šestnáctiletý Tonda, který je na spektru autismu. To je přece obrovský posun! Více zde.

 

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...