Pacientské organizace v České republice
Datum: 27. 7. 2022

Jak už název napovídá, jedná se o neziskové organizace, které ve zkratce pomáhají pacientům. Sdružují pacienty a/nebo jejich blízké a často i lékaře, kteří se specializují na dané onemocnění a naslouchají reálným zkušenostem s nemocí, které předávají dál jiným pacientům, lékařům, plátcům nebo široké veřejnosti. Tyto organizace poskytují informace, pořádají společná setkání, rehabilitační pobyty pro pacienty, zabývají se ale také edukací a osvětou, organizují kampaně pro veřejnost, poskytují poradenství a obecně hájí zájmy pacientů. Více zde.

Další články

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Získat metodické a praktické informace? Seznámit se s krizovým plánem u žáka s PAS, umět vytvořit krizový plán dle individuálních potřeb dítěte? Účastníci zapojení do webináře budou seznámeni se stručnou charakteristickou...

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším...

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Před začátkem nového školního roku je zapotřebí vyhodnotit a správně nastavit podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen personálního charakteru, ale také předměty speciálně pedagogické péče, zpracování IVP a zajištění financování. Jak to...