Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro handicapované
Datum: 27. 7. 2022

Co je kompenzační pomůcka a k čemu slouží :

  • pomůcka, která podporuje či nahrazuje ztracenou funkci
  • přispívá k podpoře funkčních schopností, zmírnění či kompenzaci postižení a zapojení člověka do běžného denního života
  • prevence úrazů, zjednodušení každodenních úkonů (toaleta, pohyb aj.)

Pomůcky jsou nejčastěji vybírány dle určitých kritérií. A to z hlediska uživatele pomůcky (věk, mentální úroveň, mobilita, samostatnost/dopomoc) a z hlediska samotné kompenzační pomůcky. Při výběru kompenzační pomůcky je vždy důležité mít na paměti, že výběr kompenzační pomůcky se VŽDY přizpůsobuje potřebám a možnostem klienta nikoli naopak. Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...