Termín sdílená péče ve světě
Datum: 27. 7. 2022

V anglosaských zemích je termín sdílená péče („shared care“) chápán jako určitý druh sociální služby, jejímž základem je výpomoc rodině s dítětem se zdravotním postižením nebo rodině starající se o nemocného člena rodiny  jinou rodinou, která je ochotna pravidelně pomáhat. Více zde.

Další články