Příčiny nebo následky?
Datum: 3. 8. 2022

Sama si u sebe všímám, že čím více problémů a diagnóz mám, tím těžší je tento spletenec rozmotat. Což je logické. Když máte jeden provázek (jeden problém či diagnózu), víte, kde je jeho začátek a kde je jeho konec. Když máte dva nebo tři provázky, nebude trvat moc dlouho, než je od sebe oddělíte a zjistíte, který je který, kde začínají a kde končí. Ale když máte nespočet provázků zamotaných do jednoho klubka, je to pěkný zmatek. A když tenhle velmi zamotaný zmatek přinesete k lékaři, je možné, že jej také bude mít problém rozmotat. A že na prvních pár pokusů nerozmotá nic anebo to ještě více zauzluje, či že konec provázku si splete se začátkem. Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...