ATV a pozice speciální pedagog má od MŠMT „zelenou“
Datum: 4. 8. 2022

Na tuto zprávu čekali někteří z nás celou svou profesní dráhu. Je skvělé, že na závěr školního a akademického roku si mohou všichni absolventi magisterského studia oboru Aplikovaná Tělesná Výchova (ATV) i programu s inovovaným názvem Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku přečíst o rozšíření možností pracovního uplatnění. Není to tak dávno, kdy byli absolventi těchto oborů/programů konfrontováni s neuznáváním kvalifikace dokonce i na pozice učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů. Tyto časy jsou naštěstí již pryč a my přinášíme informaci o možnostech práce na pozici speciální pedagog, vypisované v rámci systému financování tzv. „šablon“ pro následující školní rok. Ačkoliv zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., stále čeká na své schválení Parlamentem ČR, tak nové šablony již s formulací a rozšířením kvalifikace o učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů v kombinaci se speciální pedagogikou počítá. Nezbývá než poděkovat MŠMT za vstřícnost a obrovský posun v součinnosti s Ústavem speciálně pedagogických studií PdF pro rozvoj oboru/programu, který si tuto šanci jednoznačně zaslouží. Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...