ATV a pozice speciální pedagog má od MŠMT „zelenou“
Datum: 4. 8. 2022

Na tuto zprávu čekali někteří z nás celou svou profesní dráhu. Je skvělé, že na závěr školního a akademického roku si mohou všichni absolventi magisterského studia oboru Aplikovaná Tělesná Výchova (ATV) i programu s inovovaným názvem Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku přečíst o rozšíření možností pracovního uplatnění. Není to tak dávno, kdy byli absolventi těchto oborů/programů konfrontováni s neuznáváním kvalifikace dokonce i na pozice učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů. Tyto časy jsou naštěstí již pryč a my přinášíme informaci o možnostech práce na pozici speciální pedagog, vypisované v rámci systému financování tzv. „šablon“ pro následující školní rok. Ačkoliv zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., stále čeká na své schválení Parlamentem ČR, tak nové šablony již s formulací a rozšířením kvalifikace o učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů v kombinaci se speciální pedagogikou počítá. Nezbývá než poděkovat MŠMT za vstřícnost a obrovský posun v součinnosti s Ústavem speciálně pedagogických studií PdF pro rozvoj oboru/programu, který si tuto šanci jednoznačně zaslouží. Více zde.

Další články

ARTETERAPIE

ARTETERAPIE

Arteterapie je léčebná metoda, využívající výtvarné techniky. Terapeut pracuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogem či psychiatrem. Léčebný proces působí blahodárně u velké řady psychických, psychosomatických a podpůrně i u některých tělesných...

MUZIKOTERAPIE

MUZIKOTERAPIE

Cílem muzikoterapie není výuka hudebních znalostí a dovedností – hudba je využívána spíše jako prostředek práce na sobě samém. Není proto zapotřebí žádných předchozích zkušeností s hrou na hudební nástroje ani znalostí hudební teorie. Náplň hodin muzikoterapie vychází...