Diskriminace žáka se SVP
Datum: 4. 8. 2022

Rozsudek nejvyššího soudu, ve kterém je stanoveno:

„Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně a vycházeje ze shora uvedeného porovnání uzavřel, že finanční částky, které na smluvním základě byly poskytovány osobní asistentce žalobce J. M. (která byla současně i asistentkou pedagoga) pokrývaly pouze osobní asistenci a nikoli činnost, kterou vykonávala jako asistentka pedagoga. S tímto právním závěrem se dovolací soud ztotožňuje. Ze smlouvy o osobní asistenci uzavřené mezi žalobcem a J. M. vyplývá, že osobní asistence měla spočívat v pomoci s integrací v základní škole – vedení při výuce, dopomoc, dohled, doprovod mezi domovem a školou, a to jen v pracovních dnech. Je-li smyslem a účelem osobní asistence pomoc při činnostech, které osoba se zdravotním postižením potřebuje (§ 39 odst. 1 věta druhá zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), potom v případě, že tato osoba je žákem základní školy a potřebuje pomoc při výuce, ale i pobytu ve škole včetně dopomoci při hygieně, stravování, oblékání či začlenění mezi ostatní žáky, naplňuje taková činnost smysl osobní asistence [§ 39 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 108/2006 Sb.], a to přestože prováděcí předpis (§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb.) tyto činnosti nezahrnuje.“
Velmi mě zaráží, že nejvyšší soud vyhodnotil dopomoc při hygieně, stravování, oblékání či začlenění mezi ostatní žáky při výuce a pobytu ve škole jako osobní asistenci.
Neznám ten případ, pochopila jsem to, že škola poskytla asistenta pedagoga a zároveň rodič asistenta pedagoga „doplácel“ – podepsal smlouvu o osobní asistenci. Chápu platbu za osobní asistenci při doprovodu dítěte do školy a ze školy (to je klasická osobní asistence), ale ve škole by osobní asistent přeci neměl být… což nepřímo nejvyšší soud vyvrací. Více zde.

Další články

Česko svítí modře 2023

Česko svítí modře 2023

Kampaň „Česko svítí modře“ 2023, kterou se Česká republika opět připojí k celosvětové kampani „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám, se...