HERNA MODRÝ SVĚT SLOUŽÍ DĚTEM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Datum: 8. 8. 2022

Heren pro děti je všude spousty, my jsme pro Vás zrealizovali speciální hernu – pro naše speciální děti. Prostor herny slouží dětem s poruchou autistického spektra (PAS), ADHD a pro děti s nerovnoměrným vývojem. Zde děti mohou cvičit formou hry, trénovat jemnou i hrubou motoriku, posílit senzorické vnímání, zlepšit koordinaci pohybu, posílit svůj rozvoj.
Více info: www.modry-svet.cz

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...