Hyperaktivita jako projev ADHD
Datum: 8. 8. 2022

Přinášíme vám tipy, jak pracovat s hyperaktivitou a syndromem ADHD u dětí předškolního i školního věku. S vnitřním neklidem, výkyvy a zvýšenou fyzickou aktivitou může pomoci HYPO program, trpělivost a vstřícnost. Hyperaktivita patří k zásadním doprovodným projevům syndromu ADHD spolu s poruchou pozornosti a impulzivitou. Hyperaktivita navenek vykazuje zvýšený tělesný neklid člověka spojený se zbytečnými nebo neúčelnými pohyby, jako jsou například vrtění a neustálé zaměstnávání prstů. Typické je i nadměrné mluvení, skákání do řeči apod. Příčinou je jednoduše řečeno intenzivní vnitřní neklid, který nutí k intenzivní vnější činnosti, což bývá velmi nápadné ve školním prostředí. Častým projevem hyperaktivity jsou potíže se spánkem a usínáním, mohou se též objevovat doprovodné jevy související s roztržitostí, jako jsou zapomínání věci či nedokončování úkolů. Více zde.

Další články