Pomůcky pro žáky s PAS, ADHD a mentálním postižením – část I.
Datum: 10. 8. 2022

Jak zaujmout děti a žáky s PAS, ADHD nebo mentálním postižením? Ve dvoudílném seriálu vám představíme tipy pro učitele i asistenty pedagoga, jaké pomůcky používat ve výuce dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Více zde.