Hurá na logopedii! – Nová ambulance klinické logopedie v Hradci Králové
Datum: 30. 8. 2022

V ambulancích klinické logopedie nejčastěji řešíme následující komunikační poruchy:

opoždění řečového vývoje
specificky narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie)
narušenou artikulaci hlásek (dyslalie)
narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
narušení zvukové stránky řeči (huhňavost, palatolalie)
symptomatické poruchy řeči při jiném základním onemocnění (mentální postižení, smyslová postižení, PAS)
získané poruchy řeči (afázie, dysartrie)
poruchy hlasu
nabízíme poradenství v oblasti péče o zdravý vývoj řeči.

Více zde.

Další články

VELIKONOČNÍ DEN NA MORAVÁKU

VELIKONOČNÍ DEN NA MORAVÁKU

Den otevřených dveří pod názvem VELIKONOČNÍ DEN NA MORAVÁKU pořádáme v rámci osvětové kampaně Platformy Naděje pro Autismus „Česko svítí modře“ v úterý 4. dubna. Veřejnost se může seznámit se zázemím poskytovaných služeb, pro děti jsou připraveny tvůrčí aktivity....