Hurá na logopedii! – Nová ambulance klinické logopedie v Hradci Králové
Datum: 30. 8. 2022

V ambulancích klinické logopedie nejčastěji řešíme následující komunikační poruchy:

opoždění řečového vývoje
specificky narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie)
narušenou artikulaci hlásek (dyslalie)
narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
narušení zvukové stránky řeči (huhňavost, palatolalie)
symptomatické poruchy řeči při jiném základním onemocnění (mentální postižení, smyslová postižení, PAS)
získané poruchy řeči (afázie, dysartrie)
poruchy hlasu
nabízíme poradenství v oblasti péče o zdravý vývoj řeči.

Více zde.

Další články

Bilance vysokoškolské autistky po roce nekvalifikované práce

Bilance vysokoškolské autistky po roce nekvalifikované práce

Nikdy jsem, myslím, nesnila o žádné konkrétní práci, o které bych byla přesvědčena, že právě tohle chci dělat a nic jiného. Ostatně, jak taky? Dokud si nějakou pracovní pozici nezkusím, tak o ní přece mohu reálně vědět jen velmi málo, jak bych si tedy mohla být jistá,...