Hurá na logopedii! – Nová ambulance klinické logopedie v Hradci Králové
Datum: 30. 8. 2022

V ambulancích klinické logopedie nejčastěji řešíme následující komunikační poruchy:

opoždění řečového vývoje
specificky narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie)
narušenou artikulaci hlásek (dyslalie)
narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
narušení zvukové stránky řeči (huhňavost, palatolalie)
symptomatické poruchy řeči při jiném základním onemocnění (mentální postižení, smyslová postižení, PAS)
získané poruchy řeči (afázie, dysartrie)
poruchy hlasu
nabízíme poradenství v oblasti péče o zdravý vývoj řeči.

Více zde.

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...