Projekt WOMEN FOR WOMEN
Datum: 2. 9. 2022
Obědy pro děti přispívá na obědy těm dětem, jejichž rodiče nemají finanční prostředky na školní obědy. Projekt je i v roce 2022 realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Více – https://www.facebook.com/obedyprodeti

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...