Rozvoj hrou – Pozvánka na on-line (ZOOM) workskhop: DÍTĚ S AUTISMEM V PROSTŘEDÍ MŠ
Datum: 2. 9. 2022
„Workshop je určen pedagogům a asistentům padagoga v MŠ.
Témata workshopu:
  • prevence a řešení stresového chování
  • prevence přetížení dítěte s autismem
  • pochopení dítěte s autismem a jeho rodiny
  • komunikace s dítětem s autismem
  • podpora socializace v prostředí MŠ
Začátek 19. 10. (17:00-20:30 na platformě ZOOM), záznam workshopu bude účastníkům k dispozici další 3 dny po odvysílání kurzu.
Cena workshopu: 550Kč
Jste-li rodič dítěte s PAS, budu ráda, když mail přepošlete do mateřské školy Vašeho dítěte.“
Srdečně zdravím Linda Cecavová
Více zde.