Rozvoj hrou – Pozvánka na on-line (ZOOM) workskhop: DÍTĚ S AUTISMEM V PROSTŘEDÍ MŠ
Datum: 2. 9. 2022
„Workshop je určen pedagogům a asistentům padagoga v MŠ.
Témata workshopu:
  • prevence a řešení stresového chování
  • prevence přetížení dítěte s autismem
  • pochopení dítěte s autismem a jeho rodiny
  • komunikace s dítětem s autismem
  • podpora socializace v prostředí MŠ
Začátek 19. 10. (17:00-20:30 na platformě ZOOM), záznam workshopu bude účastníkům k dispozici další 3 dny po odvysílání kurzu.
Cena workshopu: 550Kč
Jste-li rodič dítěte s PAS, budu ráda, když mail přepošlete do mateřské školy Vašeho dítěte.“
Srdečně zdravím Linda Cecavová
Více zde.

Další články

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Dítě s PAS není vhodné srovnávat s jeho vrstevníky a při komunikaci je užitečné volit takové pomůcky, kterým dítě nejlépe rozumí a dokáže se díky nim v informacích lépe orientovat. Umožněte dítěti vnímat informace i pomocí zraku, bude si tak moci lépe odpovědět na...

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Dvanáctiletý Maxim Brovčenko je čím dál známější svými obrazy pod uměleckou přezdívkou Kosmo-Max. Kvůli okupaci utekl s maminkou z Berďansku do Záporoží. Odejít do jiné země nechce, protože by nemohl pomáhat Ukrajině. Za svou pomoc dostal ocenění od prezidenta...

Hravé listy 1. díl

Hravé listy 1. díl

Zaměřuje se na rozvíjení oblastí hrubé motoriky vytvářející základy pro motoriku jemnou. V jednotlivých kapitolách 1. dílu se děti naučí vnímat tělo ve správných výchozích polohách. V celém obsahu je velká škála grafomotorických úkolů, vědomostních otázek,...