Společnost pro ranou péči – Strategie zvládání náročných situací s dětmi s PAS
Datum: 12. 9. 2022

Nejen se začátkem školního (a školkového ) roku mohou děti zažívat stresující situace . Rodič může svou reakcí dítěti hodně pomoci, v případě dětí se speciálními potřebami to platí dvojnásob: Více zde.