Některé české školy nechtějí učit děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Datum: 16. 9. 2022

Nová zpráva Amnesty International ukazuje, že i přes inkluzivní reformu jsou mnohé děti a jejich rodiče v Česku stále diskriminováni. Děti se speciálními potřebami podle zjištění této organizace nechtějí přijímat často ani jejich spádové školy, přestože mají ze zákona povinnost je brát. Jiné školy zase vytvářejí tlak na to, aby žáci a žákyně, jejichž vzdělávání není jednoduché, odešli. Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...