Publikace Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově
Datum: 23. 9. 2022

Kniha je určena studentům i profesionálům v oblasti tělesné výchovy a sportu, tedy zejména učitelům, ale také vychovatelům, asistentům pedagoga, trenérům a lektorům ve školách, sportovních a volnočasových organizacích. První část je teoretická. Je přiblížen obor aplikované pohybové aktivity, uvedeny principy a příklady podpůrných opatření a popsána práce asistenta pedagoga v tělesné výchově. Druhá část publikace nabízí praktické návody a tipy pro tělovýchovnou praxi u konkrétních typů poruch, onemocnění.  a postižení. knihu lze zakoupit zde.

Další články