Zásadní životní změna aneb stěhování s chlapcem na spektru
Datum: 26. 9. 2022

Jak velká změna je příliš velká?

Myslím, že většina rodičů dětí s autismem časem dostane, jakmile začne chápat problematiku této odlišnosti, jakousi permanentní a přirozenou obavu z větších a zásadnějších životních změn. Může to být nástup do školky, do školy, změna kterékoliv z nich, nový psycholog nebo třeba stěhování. I přes to, že se děti vyvíjí, zlepšují ve své adaptabilitě, jsou časem pružnější a změny zvládají lépe než v raném věku, změna je z podstaty autismu stále nevítaná. Rodiče vyvíjí nemalé snahy, aby na ni dítě připravili. Přinejmenším my to tak máme a právě nedávno jsme jednu takovou absolvovali. Stěhování. Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...