Auttalk – 2. ročník přátelského setkání organizací působících v oblasti autismu proběhl 26. září v Občanské plovárně
Datum: 29. 9. 2022

Setkání se zúčastnily organizace Autismus jako dar LÍP A SPOLU, z.s. Ruka pro život Freya z.s., Kolpingova rodina Smečno APLA severní Čechy, NEEDO Děti úplňku Vítej – komunitní centrum pro osoby s autismem Diakonie Praha a Tap Academy Prague. Více zde.

Další články

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb

On-line Registr poskytovatelů sociálních služeb, který vytvořilo a spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, je místem, kde si můžete udělat přehled o aktuálně nabízených možnostech a typech poskytovatelů sociální péče v České republice. Registr...

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...