Lidé s autismem se občas chtějí schovat. Jako Martha Issová ve filmu Buko
Datum: 4. 10. 2022

Když se knihovnice Tereza v podání Marthy Issové dostane v novém filmu Buko do velkého stresu, utíká se před tím, co ho způsobilo, schovat. Pokud nemůže jinak, postačí jí jako úkryt i stará nábytková skříňka. Všichni prožíváme své strachy. Lidé s poruchou autistického spektra jim ale čelí víc a jinak, než my ostatní. Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...