Zanedbaný autistický divoch
Datum: 6. 10. 2022

Aspergerův syndrom mi zjistili ve třech a půl letech. Podezření vzniklo kvůli tomu, že jsem o sobě mluvil ve třetí osobě a pořád si stavěl dráhy z kazet. Rodiče se rozvedli. Matka se odstěhovala k novému příteli a mě vzala s sebou. Nepřihlásila mě na žádné nácviky sociálních dovedností. Jediná místa, kde jsem mohl interagovat s okolním světem, byla škola a internet. Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...