Učitelé: Otevřený dopis ministru školství Vladimíru Balašovi k zastropování počtu asistentů pedagoga ve školách
Datum: 7. 10. 2022
…“Z kusých informací, které máme k dispozici, vyplývá, že počty asistentských pozic, o nichž se uvažuje, by znamenaly dramatické snížení počtu asistentů ve školách, a to zejména v malých školách, které mají často zařazeno velké procento dětí s potřebou podpory. Samozřejmě chápeme ekonomické přínosy takového postupu (na školách by již s nárůstem počtu inkludovaných dětí nepřibývali další asistenti) a přínos parametrizace pro stabilitu profese asistenta pedagoga, upozorňujeme však, že jakákoliv parametrizace je v rozporu s individualizací jako základním pilířem moderní pedagogiky, s programovým prohlášením vlády a platnou právní úpravou. Školský zákon v § 16 totiž zakotvuje právní nárok dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na poskytnutí takových podpůrných opatření (tj. mimo jiné i podporu asistenta pedagoga), která potřebují ke svému vzdělávání.“...

Další články

Jak se dobře pohádat? Mediace školám pomáhá řešit konflikty

Jak se dobře pohádat? Mediace školám pomáhá řešit konflikty

Spory mezi dětmi kvůli hluku o přestávce, rozhádané kamarádky, konflikt mezi učitelem a třídou kvůli přepadovým písemkám, dusno ve sborovně nebo neshody mezi učiteli a rodiči. Děti i dospělí ve škole čelí různým nelehkým komunikačním situacím. Jak ve vypjatých...

Žena z Ostravy bojuje za svou samostatnost. Do ústavu se vrátit nechce

Žena z Ostravy bojuje za svou samostatnost. Do ústavu se vrátit nechce

...Narodila se předčasně, trpí ale také autismem a má Tourettův syndrom, což znamená, že ji trápí pohybové tiky, konkrétně cukání očních víček. Navíc je sirotek. Vychovávali ji dědeček s babičkou, a to až do jejich smrti. Pak byla dva roky v pěstounské péči, a nakonec...