Učitelé: Otevřený dopis ministru školství Vladimíru Balašovi k zastropování počtu asistentů pedagoga ve školách
Datum: 7. 10. 2022
…“Z kusých informací, které máme k dispozici, vyplývá, že počty asistentských pozic, o nichž se uvažuje, by znamenaly dramatické snížení počtu asistentů ve školách, a to zejména v malých školách, které mají často zařazeno velké procento dětí s potřebou podpory. Samozřejmě chápeme ekonomické přínosy takového postupu (na školách by již s nárůstem počtu inkludovaných dětí nepřibývali další asistenti) a přínos parametrizace pro stabilitu profese asistenta pedagoga, upozorňujeme však, že jakákoliv parametrizace je v rozporu s individualizací jako základním pilířem moderní pedagogiky, s programovým prohlášením vlády a platnou právní úpravou. Školský zákon v § 16 totiž zakotvuje právní nárok dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na poskytnutí takových podpůrných opatření (tj. mimo jiné i podporu asistenta pedagoga), která potřebují ke svému vzdělávání.“...

Další články

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Je normální a přirozené, že miminko usne, když je maminka nablízku. Devět měsíců strávilo v její děloze, kdy usínalo a probouzelo se za tlukotu srdce své matky. Je tedy samozřejmé, že mu to bude dělat dobře i po narození.​ Více zde.

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Upozornění pro rodiče předškolních a školních dětí! S platností od 10. září 2024 jsou rodiny pobírající přídavek na dítě osvobozeny od úplaty za MŠ, družinu a školní kluby.