Křišťálový kamínek 2022
Datum: 10. 10. 2022
ASOCIACE TRIGON EVROPSKÉ DNY HANDICAPU
Křišťálový kamínek 2022 získali:
💎 ZUZANA TVRDÁ
překladatelka a vášnivá sportovkyně, ABC o. p. s. Ostrava
💎 MIKULÁŠ ĎURKO
hudební pedagog a muzikoterapeut, Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava
💎 ČTYŘLÍSTEK – CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA
💎 JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE – KOJENCI A DĚTI, Městská nemocnice Ostrava
💎 RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM, Pardubický kraj
GRATULUJEME . Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...