Ten druhý mozek. Co má společného autismus, střevní ekosystém a mikrobi v něm?
Datum: 19. 10. 2022

Ačkoliv se může zdát, že to, jak myslíme nebo cítíme, je čistě doménou našeho mozku, pozornost výzkumníků přitahuje čím dál více propojení našeho centrálního nervového systému s jinými částmi těla. Nejvíce prozkoumanou oblastí nervového systému je tzv. centrální nervový systém tvořený mozkem a míchou. Tato síť nervů, neuronů (nervových buněk) a neurotransmiterů (chemické látky, které pomáhají přenášet signály nervových buněk) se šíří z mozku do všech orgánů těla (Merriam-Webster, 2022). Více zde.

Další články

Bilance vysokoškolské autistky po roce nekvalifikované práce

Bilance vysokoškolské autistky po roce nekvalifikované práce

Nikdy jsem, myslím, nesnila o žádné konkrétní práci, o které bych byla přesvědčena, že právě tohle chci dělat a nic jiného. Ostatně, jak taky? Dokud si nějakou pracovní pozici nezkusím, tak o ní přece mohu reálně vědět jen velmi málo, jak bych si tedy mohla být jistá,...