SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM
Datum: 26. 10. 2022
Mapa SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM  nabízí místní přehled organizací, institucí a zařízení, která jsou buď výlučně specializována na podporu lidí s  autismem nebo s nimi pracují také. Neposkytuje úplný detailní přehled všech služeb a jejich poskytovatelů na území ČR, co nejpřesnější odraz reality však chce postupně nabídnout.

Kategorie identifikující sociální služby: 

Nestátní neziskové organizace se zaměřením na podporu lidí s PAS /výhradně nebo částečně/

Příspěvkové organizace 

Poskytovatel sociální služby ambulantní/ terénní

Poskytovatel rané péče 

Poskytovatel sociální služby pobytové

Poskytovatel odlehčovacích služeb

Další kategorie:

Ambulance, zdravotnické zařízení                

Autism Friendly              

Centra podpory VŠ studentů

Dobrovolnictví

Homesharing

Kontaktní kliničtí psychologové

Krajský koordinátor pro oblast autismu                               

Krizové linky, krizová pomoc

Lidskoprávní organizace                              

Nadace, Nadační fondy                               

Neformální iniciativa

Nestátní zdravotnické zařízení                 

Pedagogicko psychologické poradny                    

Podpůrné terapie

Sociální podnik                

SPC                       

Volnočasové aktivity

Vzdělávací zařízení

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...