Felinoterapie, aneb, když terapeut mňouká
Datum: 6. 11. 2022
…“Kočičí společník pomáhá najít ztracené sebevědomí, vnáší do života naději a pocit vlastní důležitosti. Soužití s kočkou otevírá často zavřené dveře sociální komunikace. Kočka za svoji bezpodmínečnou lásku nechce nic nazpět. Potřebuje celkem nenáročnou péči a tím svého páníčka přirozeně nutí k pocitu zodpovědnosti a touhy být tu pro někoho druhého. Díky kočičímu partnerovi objevuje pacient nový smysl života, nachází harmonii, má se komu vypovídat, získává větší jistotu a pocit bezpečí.
Kočičí terapeuti jsou skvělí pro lidi trpící Alzheimerem, osoby s různými psychickými problémy, děti i seniory, osamělé lidi, ale i třeba autisty.“. Více zde. 

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...