Potřebujete zajistit domácí zdravotní péči? Nemusí to být snadné, ale možnosti tu jsou
Datum: 6. 11. 2022

Když my sami nebo někoho z našich blízkých přijde kvůli nemoci o samostatnost, je to náročná situace. Všichni se z nemocnice chceme vrátit co nejdříve domů. Jak ale zajistit plnohodnotnou zdravotní péči v domácím prostředí? Právě tuto možnost nabízí domácí zdravotní péče. V jakých případech hradí pojišťovna ošetřování pacienta doma a případné návštěvy lékaře doma? Co když na úhradu od pojišťovny nemám nárok nebo si chci zajistit péči nad tento nárok? Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...