ALICE NELLIS: UŽ JAKO MALÁ JSEM SE ČASTO BÁLA A DOST MĚ TO OTRAVOVALO
Datum: 21. 11. 2022

..“v Bukovi se dotýkáte dalšího citlivého tématu, a to autismu. Inspiroval vás nějaký konkrétní příběh?
To ani ne, ale při práci na jiných projektech jsem potkala neskutečně nadané a inspirující lidi, kteří se na ploše autistického spektra pohybují. Ovšem ono vlastně vůbec nejde o to kdo, kdy a proč. Myslím si, že určitý druh autismu je v každém z nás, jen ta míra se různí. Pro autistu je těžké vnímat situace z jiného pohledu než z toho vlastního. Empatie je pro něj velmi složitá. Stejně jako pozice v dnešní společnosti, ve které se sice všichni snaží být jedineční, ale zároveň se bojí být jiní… Už při psaní scénáře jsem spolupracovala se specialistkou na autismus, s paní doktorkou Magdalénou Ryšánkovou, která pak vedla Marthu Issovou k tomu, aby se z ní stala filmová Terezka. Nicméně si myslím, že velká část Terezky je Martha – tedy ta část její osobnosti, kterou pustila na chvíli ke kormidlu. Přijďte se podívat do kina a uvidíte.“…Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...