Šestiletý Theo se učí mluvit a dělá pokrok. Ubylo křiku i nevyžádaných rad na veřejnosti
Datum: 25. 11. 2022

Šestiletý Theo v současnosti dochází na ABA terapie (aplikovaná behaviorální analýza, pozn.) do Národního ústavu pro autismus (NAUTIS). Tyto terapie vešly do povědomí veřejnosti v roce 2020 poté, co Česká televize odvysílala dokument Obchod s nadějí v rámci dokumentární série Infiltrace. Také Tereza Denková si je vědoma, že tento díl nevrhl na ABA terapie dobré světlo. „Vím, že Infiltrace byla velmi kontroverzní o tom, co tam dělají s dětmi, které tam řvou. Na druhou stranu neznám autistu, který by občas neřval. Ale na té obrazovce, vytržené z kontextu, to vypadá hrůzostrašně. I mně trvalo spoustu let, než jsem si zvykla na řev mého syna, ale i to je součást. Řekla bych, že to nebylo zpracováno profesionálně, nebylo tam ani pořádně vysvětleno, co to ta aplikovaná behaviorální analýza vlastně je,“ myslí si a stojí si za tím, že v případě jejího syna je ABA terapie velmi efektivní. Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...