JIHOČESKÝ KRAJ A CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC SE OHRAZUJÍ PROTI TVRZENÍ TÝDENÍKU RESPEKT
Datum: 29. 11. 2022

…“Do zařízení byli pozváni odborníci zabývající se těmito klienty z organizace Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS), konkrétně pan PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., který je v inkriminovaném článku označen jako jeden z mála českých specialistů na chování těchto osob. Důvod pro návštěvu pana doktora Jůna bylo zhodnocení nastaveného systému péče o jednotlivé klienty v domácnosti 05. Dále proběhla návštěva zaměstnanců domácnosti 05 přímo v Domově se zvláštním režimem Libčice a odloučeném pracovišti v Bohnicích, zřízených organizací NAUTIS, aby se osobně seznámili s příklady dobré či špatné praxe v těchto zařízeních. Personál zároveň pravidelně prochází školeními zaměřenými na způsob poskytování péče o tyto občany, mimo jiné také se školitelem panem doktorem Jůnem.“… Více zde.

Další články