Nezávislý život lidí s mentálním handicapem. Fikce nebo realita?
Datum: 1. 12. 2022
Můžete sledovat živý stream z konference „Nezávislý život lidí s postižením“, kterou pořádá dne 1.12.2022 Charita Uherské Hradiště ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity Brno (FSS MU) a Kanceláří Veřejného ochránce práv.
Program odstartuje v prostorách uherskohradišťského Kina Hvězda ve 12.00 workshopem s názvem Strategické plány lidí s mentální handicapem, který povede profesor Libor Musil.
Od 13.30 začne prezentace skupiny sebeobhájců a na ni naváže ve 14.00 panelová diskuze.
Na 16.00 je naplánovaná vernisáž s názvem Brána k nezávislému životu.
Od 17.30 bude následovat Hate free zóna a
v 18.00 promítání filmu Spolu. Více zde.

Další články

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Získat metodické a praktické informace? Seznámit se s krizovým plánem u žáka s PAS, umět vytvořit krizový plán dle individuálních potřeb dítěte? Účastníci zapojení do webináře budou seznámeni se stručnou charakteristickou...

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším...

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Před začátkem nového školního roku je zapotřebí vyhodnotit a správně nastavit podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen personálního charakteru, ale také předměty speciálně pedagogické péče, zpracování IVP a zajištění financování. Jak to...