SPMP ČR pořádá pro pečující další online seminář týkající se ochrany majetku do budoucna
Datum: 1. 12. 2022
  • Šetřili jste celý život, abyste zabezpečili své blízké, kteří to sami nedovedou?
  • Chcete, aby se jim někdo důvěryhodný staral o majetek, až sami nebudete moct?
  • Máme řešení, pojďte si ho poslechnout.

 

V průběhu semináře se můžete zeptat na všechno, co vás bude zajímat.
Webinář proběhne 7. prosince 2022 od 17 hodin a povede ho naše externí konzultantka JUDr. Kateřina Smolíková společně s Camille Latimier.

Zde se můžete přihlásit na webinář

 

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...