MÁME NOVOU MODROU STŘECHU NAD HLAVOU
Datum: 9. 12. 2022

Je modrý, je nepromokavý a je náš. Řeč je o novém párty stanu, který nám darovala
firma Expodum.cz, zabývající se prodejem nůžkových zahradních stanů různých
velikostí, barev a tvarů. Párty stan nám umožní více se zapojovat do různých akcí ve
volném prostoru, kterých využíváme mimo jiné k osvětě o „JINAKOSTECH“ každého
z nás.

MYSLÍ SI O NĚM, ŽE JE NEVYCHOVANÝ. TROŠKU PODIVÍN. BEZ KAMARÁDŮ.
VE TŘÍDĚ SE MU SPÍŠE POSMÍVAJÍ.

Už jste se s něčím podobným setkali? Porucha autistického spektra (dále jen PAS)
není onemocnění, jak se mnozí mylně domnívají, ale pervazivní (všepronikající)
vývojová porucha, která ovlivňuje celou osobnost. Nedá se vyléčit, je to celoživotní
„jinakost“. Lidé s PAS nechtějí být sami, pouze čelí každodenní vnitřní nejistotě, co
přijde. Je pro ně často obtížné zvládat běžné sociální dovednosti, jako například
cestování MHD, nakupování v obchodních centrech či návštěva u lékaře. Naším
posláním je nabízet lidem s PAS takovou podporu, aby mohli žít, pracovat a
vzdělávat se v běžném prostředí. A co nám k tomu pomáhá? Třeba motto Tomáše
Bati: „Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti“.

Děkujeme za podporu

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...