MÁME NOVOU MODROU STŘECHU NAD HLAVOU
Datum: 9. 12. 2022

Je modrý, je nepromokavý a je náš. Řeč je o novém párty stanu, který nám darovala
firma Expodum.cz, zabývající se prodejem nůžkových zahradních stanů různých
velikostí, barev a tvarů. Párty stan nám umožní více se zapojovat do různých akcí ve
volném prostoru, kterých využíváme mimo jiné k osvětě o „JINAKOSTECH“ každého
z nás.

MYSLÍ SI O NĚM, ŽE JE NEVYCHOVANÝ. TROŠKU PODIVÍN. BEZ KAMARÁDŮ.
VE TŘÍDĚ SE MU SPÍŠE POSMÍVAJÍ.

Už jste se s něčím podobným setkali? Porucha autistického spektra (dále jen PAS)
není onemocnění, jak se mnozí mylně domnívají, ale pervazivní (všepronikající)
vývojová porucha, která ovlivňuje celou osobnost. Nedá se vyléčit, je to celoživotní
„jinakost“. Lidé s PAS nechtějí být sami, pouze čelí každodenní vnitřní nejistotě, co
přijde. Je pro ně často obtížné zvládat běžné sociální dovednosti, jako například
cestování MHD, nakupování v obchodních centrech či návštěva u lékaře. Naším
posláním je nabízet lidem s PAS takovou podporu, aby mohli žít, pracovat a
vzdělávat se v běžném prostředí. A co nám k tomu pomáhá? Třeba motto Tomáše
Bati: „Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti“.

Děkujeme za podporu

Další články